لوگو خیام چوب

دفتر فروش : 44764992

لوگو تلگرام خیام چوب

لوگو اینستاگرام خیام چوب

محاسبه تعداد رول کاغذ دیواری


در صورتی که عدد بدست آمده در قسمت تعداد رول کاغذ دیواری روند نبود باید عدد بدست آمده را به سمت بالا روند نمایید.
به عنوان مثال: عدد ۶٫۶۶ به معنی ۷ رول کاغذ دیواری می باشد.